خبرنگار سانا از آغاز روند حل و فصل در مرکز قصر الحوریات در درعا خبر داد

شاهد أيضاً

امضای توافقنامه همکاری ورزشی فیمابین سوریه و روسیه

مسکو – سانا  سوریه و روسیه توافق نامه همکاری در زمینه ورزش تا سال 2024 …