وزارت بهداشت 4 دستگاه تنفس مصنوعی اهدایی پاپ واتیکان فرانسیس را تحویل گرفت

دمشق- سانا

وزارت بهداشت امروز 4 دستگاه تنفس مصنوعی اهدایی پاپ واتیکان فرانسیس را تحویل گرفت.

سفیر واتیکان در دمشق این دستگاه های تنفس مصنوعی را تحویل وزارت بهداشت قرار داد.