شروع ماراتون سلامت ما در سیاره ماست

دمشق-سانا

ماراتون (سلامت ما در سیاره ماست) به مناسبت  روز جهانی بهداشت به همت دانشکده علوم بهداشت بانشگاه دمشق صبح امروز شروع شد .

شرکت کنندگان در این ماراتن مسافت از ساختمان دانشکده در البرمکه، به سمت میدان اموی، منتهی به میدان مواسات طی می کند .

 

ادامه دارد..