نشست شورای عالی سرمایه گذاری برای پیگیری اجرای 10 پروژه که 959 فرصت شغلی ایجاد می کند

دمشق – سانا

شورای عالی سرمایه گذاری در جلسه دیروز خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر اجرای 10 پروژه با هزینه 456 میلیارد لیر سوریه  که 959 فرصت شغلی ایجاد می کنند را بررسی کرد.

این پروژه ها بر اساس قانون 18 سال 2021 مجوز سرمایه گذاری دریافت کرده بودند.