الجعفری: ذهنیت متمدن سوری ها برنامه غربی در منطقه را خنثی کرده‌است

دمشق – سانا

دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و مهاجران تاکید کرد که اقدامات غیرقانونی اقتصادی اجباری غرب که باعث رنج و عذاب مردم سوریه می شود، توسط کشورهای حامی تروریسم و ​​تروریست ها در منطقه به منظور جهانی سازی تروریسم و ​​استفاده از آن برای تامین منافع این کشورها در هر جایی که می خواهند اعمال می شود.

معاون وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: اگر رهبری حکیمانه سوریه و ارتش شجاع عربی سوریه و دوستان و متحدان واقعی سوریه نبودند، تروریسم وارد بسیاری از پایتخت ها می شد.

الجعفری در دیدار با كونستانتين ترويتسف و عايده بتروسيان پژوهشگران مؤسسه شرق شناسی روسیه گفت: ذهنیت متمدن سوری ها برنامه غربی در منطقه را خنثی کرده‌است.

معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت: باید از تأثیرپذیری از اصطلاحات و مفاهیمی که توسط مؤسسات و مکاتب شرق شناسی غربی ترویج می شود، بر حذر باشیم.

دکتر الجعفری تحقیقات، کتاب ها و مطالعات منتشر شده مؤسسه شرق‌شناسی روسیه که واقعیت توطئه‌های پیش روی منطقه عربی با هدف تجزیه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای آن آشکار می سازد را ستود.

به نوبه خود پژوهشگر ترويتسف شرحی درباره فعالیت های مؤسسه شرق شناسی روسیه که امروز دویستمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد، ارائه نمود.

دو مهمان تاکید کردند که پایداری مردم سوریه تاثیر زیادی بر ماهیت توازن های بین المللی موجود در مناطق مختلف جهان داشت که نشان دهنده مرکزیت سوریه به رهبری و موقعیت ژئوپلیتیک آن در شکل گیری نظم بین المللی است.