سفیر صباغ در جریان نشست شورای امنیت: تروریسم اقتصادی وسیاست های مجازات دسته جمعی مبنی بر اتخاد اقدامات اجباری توسط کشورهای غربی، درد ورنج میلیون ها سوری را در نقض آشکار موازین قوانین بین المللی واصول ومفاد منشور سازمان ملل تشدید می کند

شاهد أيضاً

عبداللهیان: ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه را رد می کند