دستور رئیس جمهور بشار اسد برای عفو عمومی مرتکبان جرم فرار داخلی و خارجی قبل از تاریخ 25-1-2022

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور بشار اسد دستور عفو عمومی مجازات مرتکبان جرم فرار داخلی و خارجی قبل از تاریخ 25-1-2022 را صادر کرد.

این دستور شامل عفو مجازات همه‌کسانی است که جرمشان در مواد 100 و 101 قانون مجازات نظامی شماره 61 صادره در سال 1950 و اصلاحیه‌های آن آمده است.

این عفو عمومی شامل تمام کسانی می‌شود که قبل از تاریخ 25-1-2022 از خدمت ارتش فرار کرده‌اند و شامل افرادی که متواری شده و از دست عدالت فرار کرده‌اند نمی‌شود، مگر آنکه خود را تا 3 ماه (برای افراد فراری در داخل کشور) و 4 ماه (برای افراد خارج از کشور) تحویل داده باشند.

این دستور از تاریخ صدور، لازم الاجراست و در روزنامه رسمی منتشر می شود.

غیاث