تصویب بودجه صندوق کاهش تأثیرات خشکسالی و بلایای طبیعی در نشست امروز شورای وزیران

دمشق – سانا

شورای وزیران امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس بودجه صندوق کاهش تأثیرات خشکسالی و بلایای طبیعی برای سال دو هزار و بیست و دو بالغ‌بر چهارده میلیارد لیر را تصویب کرد.

شورای وزیران همچنین در این نشست واقعیت اجرای طرح کشاورزی محصولات گندم و جو بررسی و بر ادامه تلاش‌ها برای تأمین نیازهای بخش دام تأکید نمود.

شورای وزیران وزارت صنعت را مأمور تدوین استراتژی و برنامه‌های اجرایی ویژه برای احیای مؤسسات تولیدی و افزایش حضور محصولات آنها در بازارهای داخلی کرد.

شورای وزیران وزارت نفت را مأمور افزایش عملیات حفاری و اکتشاف چاه‌های گازی جدید و پیگیری قراردادهای منعقده با کشورهای دوست در این زمینه کرد.

شورا پیش‌نویس قانون اصلاح قانون کار شماره هفده سال دو هزار و ده میلادی مطابق با توافق‌نامه کار عربی و بین‌المللی که توسط دولت جمهوری عربی سوریه تصویب‌شده است، موردبحث و بررسی قرارداد.