تاکید صباغ بر ادامه همکاری های ثمربخش میان مجلس خلق و کابینه/ مهندس عرنوس: رنجی که در بحث حمل و نقل داخلی وجود دارد امسال برطرف خواهد شد

دمشق – سانا

مجلس خلق اولین جلسه خود از  پنجمین دور عادی خود از سومین دوره قانونگذاری را به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس و با حضور مهندس حسین عرنوس نخست وزیر و وزیران تشکیل داد.

رئیس مجلس حموده صباغ در سخنان خود در ابتدای این نشست بر ضرورت ادامه همکاری های مثمر ثمر میان مجلس خلق و دولت و تداوم تلاش ها و کار سازنده برای دستیابی به بهترین ها در همه سطوح و زمینه ها بر اساس دستورات جناب رئیس جمهور بشار اسد تاکید نمود.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: جلسه امروز به بررسی کار شورای وزیران، برنامه ها و سیاست های آن اختصاص داده شد.

حموده صباغ همچنین نسبت به اجرای برنامه های تعیین شده در چارچوب تحقق خواسته های مردم وفادار عربی سوریه ابراز امیدواری کرد.

به نوبه خود رئیس شورای وزیران گفت: کابینه برای دستیابی به هدف مشترک یعنی خدمت به شهروند بر نقش قوّه مقننه و ادغام با آن حساب می کند.

مهندس حسین عرنوس همچنین از همکاری زیاد و مسئولانه مجلس خلق با دولت تقدیر کرد.

مهندس عرنوس گفت: با انعقاد قرارداد واردات 500 دستگاه اتوبوس از کشور دوست ایران و اهدای 100 دستگاه اتوبوس از کشور دوست چین به سوریه، رنجی که در بحث حمل و نقل داخلی وجود دارد امسال برطرف خواهد شد.