خبرنگار سانا: شهروندان شهر الشدادی در حومه جنوب حسکه با برگزاری تظاهرات اقدامات شبه نظامیان جدایی‌طلبانه و وابسته به اشغالگران آمریکایی « قسد» را محکوم کردند