پیام رئیس جمهور بشار اسد به رئیس جمهور موریتانی

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران بعد از ظهر امروز با اسماعیل ولد الشیخ احمد وزیر امور خارجه و همکاریهای موریتانی تلفنی گفتگو کرد.

المقداد در این تماس پیام جناب رئیس جمهور بشار اسد به رئیس جمهور موریتانی محمد ولد الشيخ الغزوانى را ابلاغ کرد.

رئیس جمهور بشار اسد در این پیام برای رئیس جمهور موریتانی که به ویروس کرونا مبتلا شد شفای عاجل و برای ملت موریتانی پیشرفت و رفاه بیشتر را آرزو نمود.

المقداد با همتای موریتانی خود روابط بین دو کشور برادر وراهکارهای توسعه آن در راستای آرزوهای دو ملت برادر در سوریه و موریتانی را بررسی کرد.