حموده صباغ: اهالی ما در جولان اشغالی به هویت خود دربرابر اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیستی پایبند هستند

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس خلق امروز در سخنرانی خود ه مناسبت چهلمین سالروز تصمیم شوم رژیم صهیونیستی درباره الحاق جولان اشغالی عربی سوریه تاکید کرد که اهالی ما در جولان اشغالی به هویت خود در برابر اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیستی پایبند هستند.

رئیس مجلس افزود: اهالی جولان اشغالی عربی سوریه با پایبندی به عربی بودن و هویت سوری خود همواره شایسته مسولیت های ملی خود در برابر اقدامات رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده اند.

صباغ تاکید کرد: بازپسگیری  کامل خاک جولان و آزادسازی اسرا و بازداشت شدگان در زندان های رژیم اشغالگر در راس اصول مبارزات مردم عربی سوریه است.

رئیس مجلس خلق افزود: مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه به اکثریت اعضا ارا از رژیم غاصب خواست تا از تمام اراضی اشغالی عربی عقب نشینی کند، این مجمع همچنین یک قطعنامه دیگری مبنی بر باطل بودن اقدامات صهیونیست ها در جولان اشغالی به ویژه تصمیم الحاق را صادر کرد.

حموده صباغ ادامه داد: شورای امنیت سازمان ملل همچنین با صدور قطعنامه شماره 497 تصمیم الحاق را باطل و فاقد اعتبار قانونی دانست و از “اسرائیل” خواست تا تصمیم الحاق را لغو کند.

صباغ در پایان به روح شهدای جولان و شهدای ابرار سوریه و اهالی پایدار ما در جولان و رزمندگان ارتش عربی سوریه حامیان وطن به رهبری جناب رئیس جمهور بشار اسد درود فرستاد.