خبرنگار سانا :اهالی روستای خربه الحیاه در حومه شمالی حلب در مخالفت با اشغالگر ترکیه ای و مزدورانش و نیز محکومیت اقدامات جنایتکارانه آنها در حق شهروندان سوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند