50 درصد بازسازی خط انتقال برق بین سوریه و اردن / الزامل: تعمیر این خط انتقال به پایداری سیستم برق کمک می کند

دمشق-سانا

کارشناسان وزارت برق تلاش های خود برای بازسازی خط انتقال برق بین سوریه و اردن را دو برابر افزایش داده اند.

مهندس غسان الزامل وزیر برق در بیانیه ای به خبرنگار سانا توضیح داد که این خط ایستگاه های شمال عمان و دیرعلی را به هم متصل می کند و تاکنون 50 درصد از این خط انتقال بازسازی شده است.

الزامل در ادامه گفت: قرار است عملیات تعمیر این خط انتقال تا پایان سال به اتمام برسد و بر اساس توافق سه کشور در 6 اکتبر گذشته برق اردن را از طریق سوریه به لبنان منتقل خواهد کرد.

وزیر برق در بازدید از روند کار کارشناسان وزارت اظهار داشت که این خط در طول سال های جنگ آسیب زیادی دیده است و تعمیر آن به حفظ پایداری سیستم برق و افزایش قابلیت اطمینان تغذیه کمک می کند.