وزارت امور خارجه لبنان تجاوز اسرائیلی به بندر تجاری لاذقیه را محکوم کرد

بیروت – سانا

وزارت امور خارجه و مهاجران لبنان تجاوز موشکی اسرائیلی که میدان کانتینرها در بندر تجاری لاذقیه را هدف قرار داده بود، به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه لبنان، بر ایستادگی مداوم ملت و دولت این کشور در کنار جمهوری عربی سوریه برای حفاظت از امنیت، ثبات و شهروندان سوری تأکید کرد.