تیمی از دانشگاه البعث به مسابقات بین المللی برنامه نویسی راه یافت

حمص-سانا

تیم /Oficial Bots/ از دانشگاه البعث حمص پس از کسب رتبه پانزدهم در مسابقه برنامه نویسی دانشجویان عرب و آفریقا AC برای سال 2021 که اخیراً در شهر الاقصر مصر برگزار شده بود، به مسابقات جهانی برنامه نویسی راه یافت.

دکتر عبدالباسط الخطیب، رئیس دانشگاه البعث در اظهارات خود به خبرنگار سانا، گفت: دانشگاه ما از دانشجویان ممتاز خود برای دستیابی به دستاوردهای بزرگتر در سطح جهانی به طور مداوم حمایت می کند که درخشش دانشجویان ما در مسابقات بین المللی به ارتقای رتبه جهانی دانشگاه  کمک می کند.

به نوبه خود، دكتر فادى مرشد، هماهنگ کننده مسابقه برنامه نویسی در دانشگاه البعث در گفت و گو با سانا اظهار کرد: دانشگاه ما با دو تیم در این مسابقات شرکت کرد. این دو تیم عبارتند از تیم /Oficial Bots/ که شامل مربی طونی مقدسی و شرکت کنندگان احمد الحسین، احمد سرحان و مهند رحل و تیم /In Italy Are There Pesticos/ که شامل مربی نسیم داغستانی و شرکت کنندگان موسی سیوفی، مراد طلیمات و نوار علی است.

لینا