مقداد : ما درباره مسائل مختلف به ویژه افزایش روابط دوگانه گفت‌گو کردند

شاهد أيضاً

راکت اندازهای روسیه مواضع ارتش اوکراینی را هدف قرار دادند