تاکید مجدد پادشاه عبدالله دوم بر حمایت کشورش از حاکمیت ملی سوریه

منامه – سانا

پادشاه اردن عبدالله دوم بر حمایت کشورش از حاکمیت ملی و استقرار و وحدت ارضی سوریه و مردم آن تاکید کرد.

به نقل از خبرگزاری بحرین، پادشاه اردن امروز در دیدار با پادشاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه بر  ضرورت کار برای توقف مداخله خارجی در امور کشورهای منطقه و هماهنگی تلاش ها در جنگ با تروریسم برای حفظ امنیت و ثبات تاکید کرد.

دو طرف آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد توجه مشترک به ویژه آرمان فلسطین را بررسی کردند.