ایران: سوریه نقش مهمی در منطقه دارد

تهران – سانا

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر اهمیت نقش سوریه در منطقه تاکید کرد.

خطیب زاده امروز در نشست خبری هفتگی خود بیان کرد: سوریه یکی از کنشگران مهم و غیرقابل حذف در جهان عرب و از جمله در سازمان‌های منطقه ای و سازمان‌هایی کشورهای عربی مثل اتحادیه عرب فعال بوده است.

وی افزود: ایران و روسیه از این امر استقبال کرده و آن را اقدامی در مسیر درست می‌دانند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مواضع رسانه‌ای برخی کشورها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به مذاکرات وین، برخی اشتباهات محاسبه‌ای دارند ..طرف‌های مقابل به خوبی می‌دانند که تمرکز ما بر رفع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی است که بر ضد ایران اعمال شده است.

سعید خطیب‌زاده اظهار امیدواری کرد که سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران مانند سفرهای قبلی ، سفر سازنده‌ای باشد.