کمپین اهدای خون در دانشگاه دمشق برای حمایت از زخمی های ارتش جمهوری عربی سوریه

دمشق-سانا

با مشارکت 100 دانشجو و استاد در دانشگاه دمشق، شعبه حزب بعث در دانشگاه دمشق، کمپین اهدای خون برای حمایت از زخمی های ارتش جمهوری عربی سوریه را در مرکز اهدای خون واقع در دانشگاه، راه اندازی کرد.

دکتر “جورج الریس” رئیس دفتر جوانان در شعبه حزب بعث در دانشگاه دمشق به خبرگزاری سانا تصریح کرد که پیام دانشجویان دانشگاه دمشق از این کمپین، تاکید برایستادن با مردان ارتش جمهوری عربی سوریه وحمایت از آن، در ادایی وظایف مقدس خود در ریشه کن کردن تروریسم می باشد.

م.خ

شاهد أيضاً

گروه داوطلبانه “سوریانا” کمپین اهدای خون راه‌اندازی کرد

دمشق-سانا گروه داوطلبانه “سوریانا” در حمایت از ارتش جمهوری عربی سوریه، کمپین اهدای خون برگزار …