صادر کردن 40 کامیون سیب از طریق دریا به مصر

دمشق-سانا

امروز از بندر طرطوس اولین کشتی کامل 40 کامیون با حدود 1000 تن سیب سوری به سمت مصر صادر شد.

2296-381x203

عضو هیئت مدیره اتحاد صادرکنندگان سوریه ورئیس بخش کشاورزی در بیانیه به سانا گفت که اتحاد صادرکنندگان سوریه با این ابتکار می خواهد از توقف صادر کردن مازاد از محصولات کشاورزی سوریه جلوگیری کند، به ویژه بعداز بسته شدن گذرگاه مرزی با اردن می باشد.

ح/ب