حملات خمپاره ای نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان به حومه حسکه

حسكه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان با خمپاره ها به منازل غیرنظامیان در روستاهای واقع در اطراف مناطق ابو راسین و تل تمر در حومه شمالی غربی حسکه تهاجم کردند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ اعلام کردند که نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان روستاهای واقع در اطراف منطقه ابو رسین و شهرک الدرداره در اطراف تل تمر در حومه حسکه را با شماری از خمپاره ها هدف قرار دادند که به ورود خسارات مادی به منازل و املاک منجر شد.

شایان بع ذکر است که نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست ها مزدور آنان روستاها و شهرکهای حومه های حسکه و حلب و رقه را با خمپاره ها و موشک ها هدف قرار دادند.

نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست ها مزدور آنان سه شنبه گذشته با شماری از خمپاره ها به روستای الدرداره در حومه حسکه تهاجم کردند که به ورود خسارات مادی منجر شد.