وزارت امور خارجه: حکومت فرانسه اتحاد خود با گروه های تروریستی تکفیری در سوریه و مشارکت خود در خونریزی مردم سوریه را تأکید می کند از طریق سیاست دروغگو و تحریف حقایق برای پوشش جنایات تروریست ها

دمشق- سانا

در مورد بیانیه وزارت امور خارجه فرانسه، منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران گفت که حکومت فرانسه اتحاد خود با گروه های تروریستی تکفیری در سوریه و مشارکت خود در خونریزی مردم سوریه را تأکید می کند از طریق سیاست دروغگو و تحریف حقایق برای پوشش جنایات تروریست ها که غیر نظامیان را تهدید کردند و املاک آنان را منهدم کردند

امروز، منبع در بیانیه به خبرگزاری سانا گفت :فرانسه مصوبات شورای امنیت که داعش و جبهۀ نصره گروه های تروریستی درنظر گرفت، و حق حکومت شرعی در سوریه در مبارزه با تروریسم و دفاع از شهروندان آن را نادیده می گیرد.

منبع بیان کرد که” در مورد گریه کردن دولت فرانسه به وضعیت انسانی در اردوگاه یرموک, واضح شد که تروریسم علت درد ورنج انسانی غیر نظامیان می باشد. وحکومت سوریه در حال انجام همه چیز مستلزم برای ارائه تمام اشکال کمک به ساکنان سوری وفلسطینی اردوگاه به طور یکسان است.

وآن چیزی که همیشه گروه های تروریستی موجود در اردوگاه یرموک تلاش می کند برای بهره گیری از درد ورنج مردم اردوگاه برای خدمت اهداف کثیف آنان را منع کنند.

منبع رسمي تاكيد كرد كه “فرانسه كه اشك دروغی بر ساکنان اروگاه می ریزد, “مسئولیت تاریخی” در مخمصه مردم فلسطینی از طریق نقش خود در ایجاد رژیم صهیونیستی وارائه تمام اشکال حمایت از آن رژیم  به ویژه ارائه ظرفیت و فناوری را برای تولید سلاح های هسته ای را تحمل می کند. به هدف تحت انقیاد درآوردن مردم منطقه و غارت منابع آن می باشد.”

منبع رسمي اظهارات خود به پایان رسید وگفت که : سیاست حکومت فرانسه نتیجه طرز فکر استعماری است  که از اصول دیموکراسی وحقوق بشر برای خدمت اهداف ارزان خود بر حساب رنج مردم پوشش گرفت.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

شاهد أيضاً

سوریه از سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا حملات اسرائیل به خاک خود را محکوم کنند

دمشق-سانا سوریه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا حملات اسرائیل به اراضی …