کوبا: مقابله با نقش خرابکارانه سفارت آمریکا

هاوانا – سانا

برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا تاكيد کرد نقش خرابکارانه روزافزون سفارت آمریکا در کوبا نقض توافقنامه های بین المللی روابط دیپلماتیک به شمار می رود.

وزیر خارجه کوبا همچنین بر عزم کشورش برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا تاکید نمود.

وی در توییتی نوشت: سفارت آمریکا نقش خرابکارانه فزاینده ایفا می کند و این رفتار تحریک آمیز نقض کنوانسیون وین است… ما به مقابله با اقدامات خرابکاری و تهاجمی آن سفارت مصمم هستیم.