فروش شرکت سیمان حماه طی نه ماه به بیش از 97 میلیون لیر رسید

حماه – سانا

فروش شرکت عمومی سیمان و مصالح ساختمانی در حماه از ابتدای سال جاری تا پایان سپتامبر گذشته بالغ بر 97 میلیارد لیر حاصل فروش هشت میلیون و 1137 تن سیمان است.

مهندس علی جعبو مدیرعامل این شرکت به خبرنگار/سانا/ توضیح داد: این شرکت در مدت مذکور 794340 تن سیمان تولید کرد، و 570028 تن کلینکر(ماده اولیه و اساسی مورد استفاده در صنعت سیمان) تولید کرد.

مدیرعامل این شرکت ادامه داد: واحد تولید آجر بتنی در این شرکت تا پایان سپتامبر گذشته 680 هزار آجر با اندازه های مختلف را به بخش های دولتی و خصوصی فروخت.

شایان به ذکر است که فروش این شرکت در سال گذشته بالغ بر 49 میلیارد لیر سوریه بود.