قیمت هر لیتر گازوئیل صنعتی و تجاری 1700 لیر شد

دمشق-سانا

وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان قیمت فروش یک لیتر گازوئیل صنعتی و تجاری را 1700 لیر سوریه تعیین کرده است.

این وزارتخانه تصریح کرد که افزایش قیمت گازوئیل فقط مربوط به تاسیسات صنعتی خصوصی و فعالیتهای تجاری و خدماتی خصوصی می باشد.

شاهد أيضاً

حومه درعا.. مجروحیت رئیس شواری شهرک سحم الجولان به ضرب گلوله افراد ناشناس

درعا – سانا على نعيم النزال رئیس شورای شهرک سحم الجولان امروز بر اثر تیراندازی …