خبرنگار سانا: آغاز روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهرک محجه و تعدادی از روستاهای اللجاه در ریف شمالی درعا بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت

شاهد أيضاً

محموله کمک های بشردوستانه فدراسیون روسیه در حماه توزیع شد

حماه-سانا مرکز هماهنگی روسیه در حمیمیم با همکاری دبیرخانه کل استان حماه، 500 سبد غذایی …