حزب الله خبر برخی رسانه های ال سعود در مورد شهادت یک رزمند از حزب الله در یمن ، تکذیب می کند

بیروت_لبنان

حزب الله با شدت خبر که رسانه های ال سعود در مورد شهادت یک رزمند از حزب الله در یمن منتقل کرده، تکذیب کرد.

در این بیانیه افزود: روزنامه خاورمیانه عربستان وبرخی رسانه های ال سعود ولبنان ادعا کردند که یک رزمند از حزب الله در یمن به شهادت رسید، ودر نتیجه حزب الله این خبر با همه جزئیات را تکذیب می کند.

روابط رسان های در حزب الله در بیانیه خود تاکید کرد که هیچ یک از اعضای حزب الله در سرزمین یمن وجود ندارد، وهیچ رزمند از حزب الله به شهادت نرسید.

 

 

 

ح/ب