درعا.. ادامه رسیدگی به وضعیت افراد مسلح و تحت تعقیب در شهر الحراک و روستای الصوره و روستای علما

درعا-سانا

در ادامه اجرای توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت، امروز برای دومین روز متوالی، روند حل و فصل وضعیت افراد مسلح و تحت تعقیب در شهر الحراک و روستای الصوره و روستای علما در حومه شمال شرق درعا اجرا شد.

خبرنگار سانا در درعا گزارش داد: از صبح امروز، تعدادی از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و کسانی که از خدمت سربازی متواری شده، به مرکز حل و فصل در شهرک المسیفره رفتند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش تحویل دهند.

طی ماه های گذشته، استان درعا نیز شاهد روندهای مشابهی برای حل و فصل اوضاع در محله درعا البلد، روستاهای الغاریه غربی و الغاریه شرقی و شهرک خربه غزاله، روستای الیادوده، شهرک مزیریب، شهر طفس، شهرک تل شهاب، شهر داعل، منطقه حوض یرموک، شهر های نوی، جاسم، المسیفره، کحیل، نصیب، ام المیاذن، تسیل، الجیزه، انخل، السهوه و الکرک و دیگر مناطق استان بود که یگانهای ارتش عربی سوریه و نیروهای امنیتی داخلی برای تثبیت امنیت و ثبات و بازگشت زندگی عادی در این مناطق مستقر شدند.