تشییع پیکر شهید مبارز مدحت الصالح از بیمارستان شهید ممدوح اباظه قنیطره

قنيطره-سانا

امروز، پیکر شهید مبارز مدحت الصالح از بیمارستان شهید ممدوح اباظه در شهر قنیطره به سمت آخرین منزل در شهر جرمانا در حومه دمشق تشییع شد.