مخلوف با گراندی سرعت بخشیدن به پاسخگویی به نیازهای آوارگان بازگشته به مناطق خود را بررسی کرد

دمشق-سانا

مهندس حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست با فیلیپو گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره امکان همکاری برای گسترش دامنه پروژه هایی که به ایجاد شرایطی مناسب برای بازگشت آوارگان به مناطق خود کمک کرده، افزایش حمایت از آنان و همچنین فعال سازی هماهنگی مشترک با کمیته امداد عالی رایزنی کردند.

مخلوف در این دیدار گفت: وزارت مشتاق همکاری با سازمان های بین المللی و منتظر پروژه های بیشتری است که به افراد بازگشته به مناطق خود خدمت و در ایجاد ثبات کمک می کند.

وی از این سازمان ها خواست تا از تلاش های قبلی و کنونی دولت سوریه برای کمک به آوارگان جهت کاهش رنج هایشان که ناشی از تروریسم، محاصره ظالمانه اقتصادی و سرقت منابع سوریه توسط اشغالگران آمریکا و ترکیه بوده، حمایت کنند.

گراندی پس از این ملاقات در اظهارات مطبوعاتی، گفت: ما به توافقی درباره تسریع واکنش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و هماهنگی با کمیته عالی امداد جهت تسهیل بازگشت پناهندگان به کشورشان رسیدیم.

وی در ادامه عنوان کرد: اجرای این طرح ها به نفع آوارگان بازگشته به مناطقشان و کل جامعه است.

لینا