شهادت یک غیرنظامی به ضرب گلوله شبه نظامیان”قسد” در حومه شرقی دیر الزور

دير الزور- سانا

گروه های از شبه نظامیان”قسد” با حمایت پالگرد های نیروهای اشغالگر آمریکا به روستای«الزر» در حومه شمالی شرقی دیر الزور یورش بردند که به شهادت یکی از ساکنان این روستا منجر شد.

منابع محلی به سانا اعلام کردند: گروه های از شبه نظامیان”قسد” با حمایت پالگرد های نیروهای اشغالگر آمریکا به روستای الزر در حومه شمالی شرقی دیر الزور حمله کردند و درپی آن یک غیرنظامی در آن روستا به شهادت رسید.

منابع ادامه دادند: شبه نظامیان”قسد” همچنین 10 نفر از اهالی روستای «الزر» ربودند و آنان را به مقرات خود منتقل کردند.