مشارکت سوریه در فعالیت های کنفرانس سازمان ملل در زمینه حمل و نقل پایدار

دمشق-سانا

با مشارکت حدود 50 کشور از جمله سوریه ، امروز فعالیت های دومین کنفرانس جهانی سازمان ملل در زمینه حمل و نقل پایدار از طریق ویدئو کنفرانس که از 14 تا 16 ماه جاری به میزبانی پکن پایتخت چین برگزار می شود، آغاز شد.

در جریان این کنفرانس، اهمیت حمل و نقل به عنوان شریان پیوند دهنده کشورهای جهان و تمدن ها و لزوم همبستگی و همکاری بین المللی در زمینه حمل و نقل پایدار وکمک به کشورهای در حال توسعه، تامین حمایت های لازم و تأمین مالی پروژه های توسعه ای در آن کشورها ، دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت و تأمین منابع ، فناوری و انرژی های تجدیدپذیر در الگوهای حمل و نقل پایدار مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

در این کنفرانس، که وزیر حمل و نقل کشورمان، مهندس زهیر خزیم حضور داشت،  به بررسی تاثیر  “کووید 19” بر حمل و نقل پایدار و تأثیر آن که منجر به کاهش سطح اجرای برنامه ها، به ویژه برنامه های حمل ونقل پایدار شد، پرداخت.

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..امروز در تاریخ..29 نوامبر 1960 – موریتانی رسماً از استعمار فرانسه استقلال می یابد

دمشق – سانا امروز در تاریخ.. 1912 – آلبانی استقلال خود را از امپراتوری عثمانی …