امروز در تاریخ..13 اکتبر 1988/ نویسنده مصری نجیب محفوظ برنده جایزه نوبل ادبیات شد

دمشق – سانا

1792 / گذاشتن سنگ بنای کاخ سفید در ایالات متحده

1988 / نویسنده مصری نجیب محفوظ برنده جایزه نوبل ادبیات شد

 1943 / ایتالیا به آلمان اعلام جنگ کرد

1988  / نویسنده مصری نجیب محفوظ برنده جایزه نوبل ادبیات شد

1925 /  مارگارت تاچر، نخست وزیر انگلستان، متولد شد 

1995  / علی فایک زغلول، رادیوی مصر، از دنیا رفت