جبهه عمل اسلامی لبنان اقدامات اجباری علیه سوریه را محکوم می کند

بيروت-سانا

جبهه عمل اسلامی لبنان تصمیم تمدید اقدامات اجباری و یکجانبه و محاصره آمریکا و غرب علیه سوریه را محکوم کرد.

این جبهه امروز در بیانیه ای تاکید کرد: تصمیم اتحادیه اروپا در تمدید اقدامات اجباری اعمال شده بر مرکز مطالعات و تحقیقات علمی سوریه و برخی از کارکنان آن به منظور جلب رضایت دشمن متجاوز اسرائیلی اتخاذ شده است.

این جبهه در ادامه این تصمیم اروپا را ادامه اجرای قانون آمریکایی موسوم به “سزار” که محاصره ظالمانه ای را علیه کشور برادر سوریه اعمال کرده است، دانست.

جبهه عمل اسلامی لبنان در پایان از همه شرافتمندان و آزادگان جهان خواست در برابر همه اقدامات اجباری و خودسرانه که هم بر سوریه و هم بر لبنان تاثیرات منفی گذاشته است، بایستند.

ل.ب