دستور رئیس جمهور بشار اسد برای ایجاد دانشکده مهندسی مکانیک و برق در دانشگاه حماه

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد دستور شماره /305/ سال /2021/ برای ایجاد دانشکده مهندسی مکانیک و برق در دانشگاه حماه را صادر کرد.