چاپ تمبر وکارت یادبود به مناسبت روزجهانی پست

دمشق-سانا

اداره‌ پست كشورمان امروز به مناسبت روزجهانی پست  یک کارت یادبود و تمبر پستی چاپ و صادر کرد.

اداره‌ پست كشورمان به مناسبت پروز جهانی پست  ،  یک تمبر و یک کارت جدیدی را به ارزش 500 لير برای هر تمبر  و 1500 برای  کارت منتشر کرد.

اداره‌ پست كشورمان نيز اعلام کرد: از علاقه مندان به تمبر  و مجموعه داران دعوت می شود ، به منظور دریافت تمبر وکارت یادبود به دفاتر پستی سراسر کشور مراجعه کنند.