امروز در تاریخ..8 اکتبر 1962 – الجزایر به سازمان ملل پیوست

 دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1932 – نیروی هوایی هند تأسیس شد.

1939 – آلمان لهستان را در طول جنگ جهانی دوم اشغال کرد.

1962 – الجزایر به سازمان ملل پیوست.

1883 – اتو واربرگ ، پزشک آلمانی متولد شد.

1917 – رودنی پورتر ، بیوشیمی دان انگلیسی متولد شد.

1869 – فرانکلین پیرس ، رئیس جمهور ایالات متحده از دنیا رفت.

روز استقلال در کرواسی.