رئیس جمهور بشار اسد با پادشاه اردن عبد الله دوم روابط مشترک را بحث و تبادل نظر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد با پادشاه اردن عبد الله دوم تماس تلفنی را بر قرار کرد.

در این تماس روابط دو جانبه و تقویت همکاری های مشترک به نفع ملت برادر دو کشور بحث بررسی شد.