خبرنگار بریتانیایی : روزنامه غربی در جنگ تروریستی علیه سوریه حقایق را تحریف کرده است

دمشق – سانا

خبرنگار تحقیقاتی بریتانیایی وَنِسا بیلِی تاکید کرد که که کشورهای غربی در طول ده سال گذشته در جنگ تروریستی علیه سوریه از طریق تحریف حقایق و گمراه کردن افکار عمومی جهان ، همه انواع اطلاعات غلط رسانه ای را اعمال کرده اند

، بیلی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی السوریه گفت من به همه جیز در مورد حوادث جنگ در سوریه را دنبال کرد من از بسیاری از جبهه ها دیدن کردم و متوجه شدم که اثر انگشت اطلاعات انگلیس و آمریکا در آنجا در خدمت رژیم اشغالگر اسرائیل و رئیس رژیم ترکیه است که می خواهد به اهداف بلندپروازی عثمانی خود با بودجه برخی از کشورهای حوزه خلیج  ، در سوریه برسد .

بیلی خاطرنشان کرد: ائتلاف غیرقانونی آمریکا منطقه شمال سوریه را برای غارت منابع نفتی اشغال کرد..

وی افزود: “درعا” برای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دلیل نقش کلیدی آن در انتقال انرژی مهم بود ، اما ورود ارتش عربی سوریه به آن طرح غرب برای محاصره مردم سوریه را خنثی کرد.

بیلی گفت که نیروهای ویژه انگلیس از سازمان های تروریستی در درعا حمایت می کردند زیرا یکی از اعضای آنها بر اثر انفجار بمب زخمی شد و برای درمان به اردن منتقل شد

بیلی نقش رسانه های رسمی غربی و برخی از سازمان های بین المللی فعال در سوریه را که از سازمان های تروریستی مانند موسوم به “کلاه سفید” حمایت و حمایت مالی می کنند ، محکوم کرد

بیلی گفت: “برخی از این نهادها و سازمانهای رسانه ای ابزارهای اطلاعاتی هستند که هدف آنها تحریف حقایق و گمراه کردن افکار عمومی جهان در راستای منافع سیاسی کشورهایشان است

یلی تأیید کرد که مردم سوریه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ، پیامی قوی به پیروزی و ثبات خود به کشورهای غربی ارسال کردند و آنها به طور خلاصه گفتند: “شما با ما کاری ندارید ، ما از شما و زندگی خود خلاص می شویم. به حالت قبل برمی گردد.