نماز برای صلح در سوریه در کلیسای جامع مار جرجس دمشق

دمشق – سانا

كليسای جامع مارجرجس ارتدكس های سریانی در دمشق امروز نمازی برای صلح در سوریه برگزار کرد.

این نماز با حضور پاتریارک مار ایگناتیوس افرام دوم سراسقف انطاکیه و سایر مشرق زمین و عالی‌ترین رهبر کلیساهای سریانی ارتدوکس‌ جهان و  پاتریارک یوسف العبسی سراسقف روم کاتولیک آنتاکیا و سایر بلاد مشرق و کریستف شنبرگ اسقف اعظم کلیسای کاتولیک در وین و شماری از نمایندگان فرقه های مسیحی در دمشق برگزار شد.

حموده صباغ رئیس مجلس خلق و عبدالله عبدالله وزیر دولت و سفیر واتیکان در سوریه ماریو زناری در این نماز نیز حضور داشتند.

غیاث