سوریه خواستار پایان دادن به اشغال جولان عربی سوریه از سوی رژیم اسرائیلی شد

ژنو – سانا

حسام الدین آلا نماینده دائم سوریه در دفتر ژنو سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو بار دیگر خواستار پایان دادن به اشغال جولان عربی سوریه از سوی رژیم اسرائیلی شد.

حسام الدین آلا که در چهل و هشتمین دوره از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخنرانی می‌کرد، گفت: رفتار اشغالگری اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه نقض قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد است.

حسام الدین آلا دیروز در چهل و هشتمین نشست شورای حقوق بشر گفت: نقض قانون بین الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان برجسته‌ترین سمبل و نماد رفتار‌های اشغالگری اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین و قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه است.

سفیر آلا بيان کرد: اشغالگران به اقدامات غیرقانونی خود و شهرک سازی در جولان اشغالی سوریه ادامه می دهند که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه 497 سال 1981 است.

سفیر آلا به مسئولیت شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در مخالفت با این رفتار‌ها و مستند کردن این رفتار‌ها به عنوان اینکه موارد نقض بزرگ حقوق بشر محسوب می‌شود، اشاره کرد.

حسام الدین آلا افزود: سوریه درباره طرح توربین های بادی که مقامات اشغالگر اسرائیلی قصد دارند آن را در مساحت شش هزار دونوم از زمین های کشاورزی متعلق به شهروندان سوریه نصب کنند هشدار می دهد.

حسام الدین آلا گفت: سوریه بر بازپس گیری جولان اشغالی سوریه و حمایت از حقوق ملت فلسطین در ایجاد کشور مستقل خود دذ اراضی اشغال شده از 1967به پایتختی القدس پافشاری می‌کند و از کمیسر عالی حقوق بشر نیز می‌خواهد اطلاعات شرکت‌های فعال در شهرک‌ سازی اسرائیلی را در اراضی اشغالی عربی از جمله جولان اشغالی سوریه به روز کند و گسترش دهد.

غیاث