نویسنده چکی از نادیده گرفتن اقدامات خصمانه رژیم ترکیه از سوی غرب انتقاد کرد

آنکارا-سانا

لوکاش لوتان نویسنده چکی تاکید کرد که سیاست غرب در قبال اقدامات خصمانه رژیم ترکیه باعث شد که این رژیم بر سیاست های فاشیستی و دیکتاتوری خود پافشاری کند.

لوتان با انتشار مقاله ای در مجله Reflux، نوشت: رژیم ترکیه همچنان به اشغال بخشی از سرزمین های سوریه و انجام حملات به عراق ادامه داده و همچنین از سال 1974 بخشی از یک کشور اتحادیه اروپا یعنی قبرس را اشغال کرده است، و با این وجود، غرب و بویژه اتحادیه اروپا همچنان به مدارا و مماشات با این رژیم ادامه می دهد.

وی در ادامه گفت: اردوغان به دنبال تحریک عدم تحمل ملی و نفرت قومی نسبت به غیر ترک ها است تا توجه را از مشکلات شدید اقتصادی پیش روی ترکیه که در نتیجه سیاست های دیکتاتوری او به وجود آمده، منحرف كند.

نویسنده چکی در پایان خاطرنشان کرد: تحولات کنونی در ترکیه نشان می دهد که رژیم اردوغان محبوبیت خود را به ویژه بین جوانان و فرهیختگان از دست داده است و حتی بسیاری از آنها مجبور به ترک کشور شده اند.

ل.ب