نویسنده چکی: سیاست مماشات اتحادیه اروپا در قبال رژیم ترکیه آن را به یک رژیم فاشیستی تبدیل کرد

براگ-سانا

لوکاش لوتان نویسنده چکی با اشاره به اقدامات خصمانه رژیم ترکیه علیه دیگر کشورها، تاکید کرد که سیاست مماشات اتحادیه اروپا در قبال رژیم ترکیه آن را به یک رژیم فاشیستی تبدیل کرده است.

لوتان با انتشار مقاله ای در مجله Reflux، نوشت: رژیم ترکیه همچنان به اشغال بخشی از سرزمین های سوریه و انجام حملات به عراق ادامه داده و همچنین از سال 1974 بخشی از یک کشور اتحادیه اروپا یعنی قبرس را اشغال کرده است، و با این وجود، اتحادیه اروپا همچنان به مدارا و مماشات با این رژیم ادامه می دهد.

لوتان در ادامه با اشاره به اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه رژیم رجب طیب اردوغان علیه مخالفانش، خاطر نشان کرد: اردوغان به دنبال تحریک عدم تحمل ملی و نفرت قومی است تا توجه را از مشکلات شدید اقتصادی پیش روی ترکیه که در نتیجه سیاست های دیکتاتوری او به وجود آمده، منحرف كند.

ل.ب