المقداد: کشورهای حامیان تروریسم مسئولیت خونریزی سوری ها وفلسطینی ها به عهده دارند

دمشق_سانا

معاون وزیر امور خارجه ومقیمان خارج دکتر فیصل المقداد تصمیم سوریه وسازمان آزادبخش فلسطین برمبارزه با تروریسم که به اردوگاه های پناه گرفتن فلسطینی در سوریه وبه ویژه اردوگاه یرموک گسشترش یافت، تاکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه طی استقبال هیئت سازمان آزادیبخش فلسطین با ریاست دکتر امجد لانی عضو کمیته اجرای ظهر امروز،بیان داشت که هدف قرار دادن اردوگاه یرموک توسط گروه های تروریستی داعش والنصره در چارچوب ائتلاف این گروه ها با رژیم صهیونیستی وابزارش در منطقه، می آید. به منظور پراکندگی آوارگان فلسیطینی به هدف از بین بردن حق شان در بازگشت به میهن اشغال شده آن ها است.

در این دیدار سفیر فلسطین در سوریه محمود الخالدی ومدیر دایره سیاسی در سازمان آزادیبخش فلسطین در دمشق انور عبد الهادی ومدیر موسسه خانواده های شهیدان ونماینده جنبش فتح در سوریه سمیر الرفاعی ومشاور سفارت فلسطین در دمشق عماد الکردی حضور داشتند.

ت/م-ح/ب

شاهد أيضاً

دکتر فیصل المقداد: تحولات اخیر در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیلی و استفاده آن از حمایت آمریکا و غرب برای نقض قانون بین المللی را فاش کرد

دکتر فیصل المقداد: تحولات اخیر در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیلی و …