امروز در تاریخ..24 سپتامبر 1996 – ایالات متحده، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین معاهده ای را برای توقف آزمایش هسته ای امضا کردند

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

1706 – سوئد از حکومت لهستان صرف نظر کرد.

1855 – کشف گلیکوژن ذخیره شده در کبد.

1905 – سوئد استقلال نروژ را پذیرفت.

1996 – ایالات متحده، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین معاهده ای را برای توقف آزمایش هسته ای امضا کردند.

1968 – سوازیلند به سازمان ملل ملحق شد.

1895 – اندرو کورنان، پزشک آمریکایی متولد شد.

1494 – آنجلو پولیزیانو، نمایشنامه نویس و شاعر ایتالیایی از دنیا رفت.

1904 – نیلس وینسون، پزشک دانمارکی از دنیا رفت.