آغاز چهارمین دوره عادی مجلس خلق…رئیس مجلس حموده صباغ بر اهمیت همکاری کامل بین قوه مقننه و مجریه برای خدمت به کشور و شهروندان تاکید کرد…نخست وزیر: حرکت چرخ تولید برای تأمین منابع و ایجاد فرصت های شغلی

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز اولین جلسه خود از چهارمین دوره عادی سومین دوره قانونگذاری با حضور رئیس مجلس حموده صباغ و مهندس حسین عرنوس نخست وزیر تشکیل داد.

حموده صباغ رئیس مجلس تاکید کرد که این جلسه یک گام جدید به جلو است، مجلس با دولت دراین نشست سیاست ها و اقدامات آن بررسی به طور کلی می کند.

رئیس مجلس همچنین بر اهمیت همکاری کامل بین قوه مقننه و مجریه برای خدمت به کشور و شهروندان تاکید نمود.

حموده صباغ ضمن اشاره به ادامه همکاری بین مجلس خلق و مجلس وزیران برای دستیابی به اهداف تعیین شده و مطلوب اشاره کرد.

رئیس مجلس در پایان سخنرانی اش به قهرمانان ارتش عربی سوریه و روح پاک شهیدان که حماسه های عزت و پیروزی را ترسیم می کنند درود فرستاد و برای مجروحان شفای عاجل آرزو نمود.

رئیس مجلس حموده صباغ همچنین به رهبر وطن جناب رئیس جمهور بشار اسد درود فرستاد.

به نوبه خود نخست وزیر مهندس حسین عرنوس توضیح داد: وضعیت اقتصادی و خدماتی مهمترین دغدغه شهروندان و دولت است.

نخست وزیر تاکید کرد: تسریع چرخ تولید و ایجاد پروژه های تولیدی از اولویت های دولت است چون این بهترین راهی برای تامین منابع اضافی و ایجاد فرصت های شغلی و کاهش سطح بیکاری و افزایش عرضه کالا و خدمات است.

مهندس حسین عرنوس گفت: پروژه تولید 5 مگاوات با استفاده از انرژی خورشیدی در شهر صنعتی حسیاء با هزینه 8 میلیارد لیر، پروژه محصولات بهداشتی در شهر صنعتی عدرا با هزینه 54 میلیارد لیر، پروژه انرژی تجدیدپذیر در شهر صنعتی حسیاء برای تولید بین 50 تا 100 مگا انرژی با هزینه 150 میلیارد لیر، پروژه استفاده از انرژی تجدیدپذیر از طریق پنل های خورشیدی با ظرفیت 10 مگا در حسیاء با هزینه 13 میلیارد لیر و پروژه صنایع داروسازی برای تولید داروهای ضد سرطان در شهر صنعتی عدرا با هزینه 15 میلیارد لیر از جمله پروژه هایی است که قانون سرمایه گذاری جدید آنها را شامل می شود.

نخست وزیر کشورمان همچنین درباره وضعیت شهرها و مناطق صنعتی خاطر نشان کرد: 2594 واحد صنعتی و صنایع دستی در حال اجرا است و 130 واحد از این عدد در سال جاری اجرا شد.

وی ادامه داد: 299 واحد صنعتی و صنایع دستی درحال مرمت است.

مهندس حسین عرنوس همچنین درباره بخش انرژی و تامین فرآورده‌های نفتی بیان کرد: روزانه حدود 4.1 میلیون لیتر بنزین ممتاز با اکتان 90 و حدود 500 هزار لیتر بنزین اکتان 95 علاوه بر 5 میلیون لیتر گازوئیل و 70 هزار کپسول گاز خانگی و حدود 4 هزار کپسول گاز صنعتی توزیع می شود.

غیاث جاویش