بازداشت دو اسیر فلسطینی دیگر از مجموع شش اسیر که موفق به آزاد شدن از بازداشتگاه جلبوع شده بودند

قدس اشغالی -سانا

نیروهای رژیم اشغالگر دو اسیر دیگر از مجموع شش اسیر که موفق به آزادشدن از بازداشتگاه شده بودند را بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری فلسطینی معا توضیح داد: نیروهای اشغالگر دو اسیر دیگر به نام‌های «أيهم كممجی» و «مناضل نفيعات» را در محله شرقی شهر جنین در کرانه باختری  بارداشت کردند.

شایان به ذکر است که روز دوشنبه گذشته شش اسیر فلسطینی موفق شدند پس از حفر یک تونل موفق به آزاد شدن از بازداشتگاه شدند.