افتتاح نمایشگاه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات در حلب