برافراشتن پرچم ملی بر فراز شهرک مزیریب در حومه درعا/ ادامه روند حل و فصل اوضاع افراد مسلح

درعا-سانا

در پی توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت، امروز واحدهای ارتش عربی سوریه پرچم ملی را بر فراز شهرک المزیریب در حومه غربی درعا برافراشتند و این واحدها برای تثبیت امنیت و ثبات در شهرک مذکور مستقر شدند.

ادامه دارد..